Conference starts in:

Use FRUCT discount code at booking.com

Find a new job

You are here

Apuraha

Rahoitushaun nimi:

Apuraha

Rahoittaja:

Suomussalmen stipendirahasto

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Apurahoja suomussalmelaisille opiskelijoille ja tutkijoille korkeakoulujen päättötutkintojen opinnäytetöihin, jotka edistävät kunnan elinkeinoelämän kehittämistä tai Suomussalmen kunnan tai Kainuun Sote –kuntayhtymän palvelutuotantoa. (Amk: opinnäytetyö 300 EUR, yliopisto tai korkeakoulu: opinnäytetyö 500 EUR, yliopisto: väitöskirjatyö 600 EUR).

Hakumenettely

Vapaamuotoisiin hakemuksiin on liitettävä oppilaitoksen antama opiskelutodistus- tai tutkintotodistus ja selvitys suoritetuista opinnoista. Hakija sitoutuu toimittamaan valmiin opinnäytetyön Kianta-Opiston rehtorille. Suomussalmen kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset toimitetaan osoitteella Kianta Opisto, PL 40, 89601 Suomussalmi.

Yhteystiedot

Tiedustelut: Kianta-Opiston rehtori, p. 044 775 3148

Call opens: 
Friday, December 1, 2017
Deadline: 
Sunday, December 31, 2017