Conference starts in:

Use FRUCT discount code at booking.com

Find a new job

You are here

Apuraha

Rahoitushaun nimi:

Apuraha

Rahoittaja:

Stiftelsen Alma och K.A. Snellman säätiö

Rahoittajan kotisivut:

www.oulu.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Säätiö tukee Pohjois-Suomen lasten pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn kohdistuvaa tutkimustyötä kohdistuen lastenpsykiatriaan, sosiaalipediatriaan ja lastentauteihin. Apurahoja jaetaan päätoimiseen väitöskirjatyöhön, post doc -tutkimustyöhön ja varttuneen tutkijan projektiapurahana. Laitehankintoihin tai matkakuluihin apurahoja ei myönnetä. Apuraha on käytettävä myöntämisvuotta seuraavan kahden kalenterivuoden aikana.

Hakumenettely

Anomuslomake hakuohjeineen löytyy osoitteesta http://www.oulu.fi/snellman/. Hakemukset kaikkine liitteineen toimitetaan 7 kappaleena säätiön asiamiehelle osoitteella: dosentti Matti Nuutinen, OYS/ Lasten ja nuorten klinikka, PL 23, 90029 OYS. Apurahan saanut tutkija sitoutuu antamaan ohjeiden mukaisesti kirjallisen selostuksen ja tilityksen apurahan käytöstä säätiön hallitukselle. Apurahan myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostilla toukokuun alkuun mennessä.

Yhteystiedot

Lisätietoja asiamieheltä (dos. Matti Nuutinen) sähköpostilla matti.nuutinen(at)me.com tai puh. (08) 315 5124.

Call opens: 
Monday, January 1, 2018
Deadline: 
Thursday, February 1, 2018