Conference starts in:

Use FRUCT discount code at booking.com

Find a new job

You are here

Tutkimusrahoitustuki

Rahoitushaun nimi:

Tutkimusrahoitustuki

Rahoittaja:

Kansaneläkelaitos

Rahoittajan kotisivut:

www.kela.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Kela voi myöntää rahoitusta sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimukseen. Rahoitusta voidaan myöntää tutkimusta harjoittavalle laitokselle tai muulle yhteisölle. Vain painavien perustelujen pohjalta rahoitus voidaan myöntää suoraan yksityishenkilölle. Lisätietoja WWW-sivulta: http://www.kela.fi/tutkimusta-tukemassa_rahoitustukea-tutkimuksiin.

Hakumenettely

Tutkimusmäärärahoja haetaan Kelan tutkimuksen internetsivuilta löytyvällä rahoitushakemuslomakkeella. Lisätietoja liitteistä ja hakemuslomake osoitteessa: http://www.kela.fi/tutkimusta-tukemassa_rahoitustukea-tutkimuksiin. Täytä rahoitushakemus (pdf) ja lähetä se liitteineen sähköpostilla kirjaamo [ at ] kela.fi tai postitse Kelan tutkimusryhmä, Kelan KKRL 12 §:n tutkimusvarat, PL 450, 00056 Kela. Hakemuksen tulee olla perillä 13.2.2018 klo 12.00.

Yhteystiedot

S-posti: KKRL-tutkimus(at)kela.fi

Call opens: 
Sunday, January 7, 2018
Deadline: 
Tuesday, February 13, 2018