Conference starts in:

Use FRUCT discount code at booking.com

Find a new job

You are here

Stipendier

Rahoitushaun nimi:

Stipendier

Rahoittaja:

Olof M Janssons stiftelse

Rahoittajan kotisivut:

www.olofmjanssonsstiftelse.ax

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Stipendier att sökas för studerande eller person som är aktiv inom vetenskaplig forskning som i historisk, arkeologisk eller etnologiskt hänseende anknyter till Åland eller åländska förhållanden eller inom kulturell verksamhet inom ovannämnda ramar. Mer information: http://www.olofmjanssonsstiftelse.ax/index.html.

Hakumenettely

Ansökningar riktas till sekreteraren fil.mag Conny Andersson, Sundsvägen 640, 22520 Kastelholm, tel. 018- 43958.

Ansökan skall innehålla information om sökandes aktuella bank och kontonummer, till vilket beviljat bidrag kan utbetalas.

Yhteystiedot

Fil.mag Conny Andersson, Sundsvägen 640, 22520 Kastelholm.

tel. 018- 43958, e-post: olofmjansson(at)aland.net

Call opens: 
Tuesday, January 2, 2018
Deadline: 
Sunday, February 25, 2018