Conference starts in:

Use FRUCT discount code at booking.com

Find a new job

You are here

Stipendier

Rahoitushaun nimi:

Stipendier

Rahoittaja:

Ellen, Hjalmar och Saga Waselius' stipendiefond

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Stipendier ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius' stipendiefond kan sökas av (grundexamens)studerande vid följande högskolor:

- Helsingfors Universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

- Yrkeshögskolan Novia,utbildningsprogrammet för lantbruksnäringarna

Endast sökande med svenska som modersmål kan beaktas. Till ansökan bifogas studieutdrag.

Hakumenettely

Ansökningsblanketten för studerande vid Helsingfors universitet och Novia finns på Åbo Akademis webb: https://www.abo.fi/student/sv/ovrigastipendier#document2. Ansökningstiden utgår 2.3.2018 kl. 15.00.

Yhteystiedot

Närmare uppgifter ges av Åbo Akademis koordinator Rebecca Karlsson, tel:(02) 215 4174, e-post: rebecca.karlsson(at)abo.fi.

Call opens: 
Monday, February 12, 2018
Deadline: 
Friday, March 2, 2018