Conference starts in:

Use FRUCT discount code at booking.com

Find a new job

You are here

Helsingin kaupungin tutkimusapurahat

Rahoitushaun nimi:

Helsingin kaupungin tutkimusapurahat

Rahoittaja:

Helsingin kaupunki

Rahoittajan kotisivut:

www.hel.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Hakemukset toimitetaan tutkimussuunnitelmineen, ansioluetteloineen ja mahdollisine suosituksineen 7.3.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Helsingin kaupungin kirjaamo, Tutkimusapurahat, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.

Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13.

Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostitse: helsinki.kirjaamo(at)hel.fi. Tarkemmat ohjeet löytyvät Helsingin kaupungin www-sivuilta osoitteesta: http://www.hel.fi/kaupunkitieto.

Hakumenettely

Call opens: 
Sunday, February 4, 2018
Deadline: 
Wednesday, March 7, 2018