Conference starts in:

Use FRUCT discount code at booking.com

Find a new job

You are here

Stipendium

Rahoitushaun nimi:

Stipendium

Rahoittaja:

Weikko Wilhelm Peltonens fond

Rahoittajan kotisivut:

blogs2.abo.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Stipendium ur Weikko Wilhelm Peltonens fond (2 349,60 EUR) lediganslås att sökas senast den 2 mars 2018 kl. 15.00.

Stipendium ur W W Peltonens fond utges till svenskspråkig läkare för cancer- eller därtill anknuten forskning.

Hakumenettely

Ansökan riktas till Forskningsservice vid Åbo Akademi och görs via den elektroniska ansökningsblanketten som hittas här: http://blogs2.abo.fi/stipendier/weikko-wilhelm-peltonens-fond/

Ansökan bör åtföljas av meritförteckning och forskningsplan. Svenskspråkigheten bör intygas med utdrag ur befolkningsregistret eller motsvarande.

Yhteystiedot

Närmare uppgifter ges av Åbo Akademis forskningskoordinator Johanna Hedenborg, tel: (02) 215 4793, e-post johanna.hedenborg(at)abo.fi.

Call opens: 
Friday, February 9, 2018
Deadline: 
Friday, March 2, 2018